Част от нашите услуги са съдействаме за бракуване на МПС или прекратяване на регистрацията на МПС. Бракуването се извършвана в пункта за регистрация на КАТ. Ние можем да представляваме собсвеника в регистрационния пункт чрез нотариално заверено пълномощно от негово име. Отчисляването на бракуваното МПС от данъчната служба е автоматично след нашата заявка за бракуване. Това се извършва чрез електронната система на АИС-КАТ.

Какви са неободимите документи при бракуване на МПС?

  1. Свалени регистрационни табели на автомобила.
  2. Попълнена декларация за бракуване.
  3. Ако е налично, удостоверение за предедено МПС на скрап

Цена: 50лв.

Обадете се на 0896742467