Тук можете да изтеглите и принтиране шаблон за пълномощно чрез, което ние ще можем да извършим законово нашите услуги от Ваше име. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ПЪЛНОМОЩНОТО ДА БЪДЕ ЗАВЕРЕНО ПРИ НОТАРИУС!

Пълномощно е правен документ, с който един човек (предоставящият пълномощие) предоставя правата си или упълномощава друг човек (пълномощник) да извършва определени действия от негово име. Това може включват различни правомощия, като например представителство в сделки, управление на имущество, подписване на документи, представляване пред институции и други.

Заверяването на пълномощно от нотариус предоставя допълнително правно удостоверение за валидността на документа. Ето няколко причини защо заверяването при нотариус е честа практика:

 1. Легитимност и Идентификация:
  • Нотариусът потвърждава самоличността на дарителя и пълномощника, убеждавайки се, че те са правилните идентификационни лица.
 2. Предотвратяване на Фалшификации:
  • Заверяването при нотариус увеличава трудността на фалшификаторите, тъй като нотариусът следи за съответствието на подписите и идентификационните документи.
 3. Достоверност в Правната Система:
  • Пълномощното, заверено при нотариус, има по-голяма юридическа тежест. Такова документно удостоверение често се приема с повече доверие в съда и от други институции.
 4. Облекчаване на Транзакции:
  • В различни сделки и транзакции, където се изисква предоставянето на пълномощно, нотариалното заверяване улеснява и ускорява процесите, като предотвратява спорове за валидността на документа.
 5. Защита на Страните:
  • Заверяването при нотариус служи като мярка за защита както на дарителя, така и на пълномощника, като създава ясен и правно обвързващ контекст за тяхните отношения.
 6. Съответствие със Законовите Изисквания:
  • В някои юрисдикции законът изрично изисква нотариално заверяване за определени видове пълномощни, осигурявайки така правовата им валидност.

Заверяването на пълномощно от нотариус затруднява несанкционираните поправки или злоупотребата с такива документи и създава доверие в тяхната легитимност в правовия контекст.