Всеки настоящ шофьор е крайно запознат с едно-дневните опашки в КАТ, които отнемат голяма порция от ежедневието ни. Не само това, но и липсата на един документ би могло да доведе до допълнително прекарани часове в чакане. С цел избягването на този отнемащ времето процес, фирма “РЕГИСТРАТОРИ БГ” ЕООД е на Ваше разположение. Локализирани в град Варна и с повече от десет години опит в бранша, ние сме готови да Ви окажем съдействие и да осигурим както бързото, така и евтино регистриране на Вашето моторно превозно средство.

Състоящ се от опитни професионалисти, нашият екип е готов да се заеме с всякакъв вид регистрации, вариращи от регистрация на нов внос и смяна на собственост до регистрация на нов автомобил, смяна на номера от друг град, бракуване и много други. Също така, можете да се обърнете към нас за снабдяване с дубликати от малък и голям талон и за издаване на транзитни номера.

В зависимост от регистрацията или услугата, която желаете, нашият екип ще предприеме различни по систематичност на изпълнение мерки с цел бързия и надежден завършек на всяка задача. Ще използваме нашите познания в законодателството заедно с надеждни партньорства, които сме създали през годините с лица, притежаващи богат професионален опит и ще поддържаме константна връзка с Вас с цел оптимално реализиране във времето на услугата и предоставяне на пълния подбор от нужните за Вас документи. Стриктната конфиденциалност е гарантирана!

Ако желаете и Вие да спестите време от чакане в КАТ, потърсете ни на 0896 74 24 67 или посетете нашия офис, където представителите ни отговорят на Вашите въпроси и с радост ще Ви помогнем във всяка една ситуация. Очакваме Вашите обаждания, като с желание и грижа бихме отговорили на Вашите запитвания. Свържете се с нас по един от посочените начини, днес!

Избор и запазване на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви или цифри по избор на клиента

 1. Избор на регистрационен номер с комбинация от цифри: “1122“, “5665“, “5656“. Възможност за различни комбинация с числа от “0” до “9”
 2. Избор на регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер. например: “4444
 3. Избор на регистрационен номер комбинация от шест букви или цифри по желание “XXXXXXX“, “666666” .

За повече информация се обадете на: 0896742467

Регистрация на мпс нов внос

Регистрация на мпс нов внос или на употребяван автомобил е услуга, която се извършва в пункта за регистрация в КАТ Варна, след придобиването му от фирма или физическо лице с фактура или договор от вносител на автомобили (продавач или автосалон) и физическо лице от друга държава.

 1. Документи за самоличност, ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/
 2. Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път – издава се на място
 3. Документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
 4. Митническа декларация за оформен внос, когато МПС е внесено извън територията на ЕС и наредба І – 45/2000г.на МВР изисква това
 5. Табели с регистрационен номер, ако са ползвани такива /транзитна регистрация/
 6. Сертификат за съответствие придружен от превод на български език
 7. Документ за платена ЕКО такса за МПС от категория L2, L4, L5, L5e, M1 I N1.

Регистрация на чисто нов автомобил от официалния представител

Необходими документи

 1. документ за самоличност
 2. валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя (представя се в оригинал и се задържа в “Пътна полиция”)
 3. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (напр. договор, фактура и др.; представят се в оригинал и копие, като копието се задържа в “Пътна полиция”)
 4. документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност” с бланка на двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП)
 5. митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС п(представя се копие, което се задържа в “Пътна полиция”)
 6. табели с регистрационен номер, ако са ползвани такива при докарване на автомобила до пункта за регистрация
 7. документ за платена продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (“екотакса”)
 8. документ за платена държавна такса
 9. нотариално заверено пълномощно – когато регистрацията се заявява от пълномощник